Menu Przyjmowanie i załatwianie spraw

Cele i zadania
Zawody, w których kształcimy
Rekrutacja
Kadra
Wychowawcy klas
Pedagog i psycholog szkolny
Pielęgniarka
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Kalendarz imprez
Rada rodziców
Zebrania z rodzicami
Samorząd uczniowski
Absolwenci
Historia
Z życia szkoły
Sekretariat            Sekretariat Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w Bielawie, ul. Polna 2  pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00.
Podania, wnioski i pisma interesantów załatwiane są w formie pisemnej, fax, e-mail, telefonicznie.
Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem procedur i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

tel/fax 74/833-21-16
tel kom. 663-434-388
e-mail: zszc.bielawa@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.