Menu Zebrania z rodzicami

Cele i zadania
Zawody, w których kształcimy
Rekrutacja
Kadra
Wychowawcy klas
Pedagog i psycholog szkolny
Pielęgniarka
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Kalendarz imprez
Rada rodziców
Zebrania z rodzicami
Samorząd uczniowski
Absolwenci
Historia
Z życia szkoły
Sekretariat

Terminarz spotkań z rodzicami w 2014/15

01.09.2014 r.

Inauguracja roku szkolnego 2014/15 – godz. 9.00.

17.09.2014 r.

Organizacja pracy szkoły – spotkanie z wychowawcą.

19.11.2014 r.

Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.

do 15.12.2043 r.

Informacja wychowawcy o zagrożeniu uczniów oceną

niedostateczną.

11.02.2015 r.

Wywiadówki klasowe – spotkanie z wychowawcą.

22.04.2015 r.

Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.

do 26.05.2015 r.

Informacja wychowawcy o zagrożeniu uczniów oceną

niedostateczną.

26.06.2015 r.

Zakończenie roku szkolnego 2014/15 – godz. 9.00.

 

Obecność Rodzica /prawnego opiekuna/ na spotkaniu z wychowawcą jest obowiązkowa.
Wszystkie spotkania z rodzicami odbywają się o godz. 17.00

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.