Menu Wychowawcy

Cele i zadania
Zawody, w których kształcimy
Rekrutacja
Kadra
Wychowawcy klas
Pedagog i psycholog szkolny
Pielęgniarka
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Kalendarz imprez
Rada rodziców
Zebrania z rodzicami
Samorząd uczniowski
Absolwenci
Historia
Z życia szkoły
SekretariatRok szkolny 2014/2015

  KL. I
KL. II
KL. III
mgr Jadwiga Łakomska
mgr Izabela Orda
mgr Bożena Przestrzelska

 

 

 

 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.