Menu Samorząd uczniowski

Cele i zadania
Zawody, w których kształcimy
Rekrutacja
Kadra
Wychowawcy klas
Pedagog i psycholog szkolny
Pielęgniarka
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Kalendarz imprez
Rada rodziców
Zebrania z rodzicami
Samorząd uczniowski
Absolwenci
Historia
Z życia szkoły
Sekretariat


Rok szkolny 2014/2015

Przewodnicząca

Zastępcy przewodniczącej


Członkowie


  Natalia Fendor

Romanowicz Sylwia
Taraszkiewicz Jacek

Roksana Zapała
Paula Kajda
Aleksandra Moczurad
Patrycja Pieróg
Marcin Nowak
Klaudia Magusiak
Izabela Trykoszko

 
Natalia FendorRomanowicz SylwiaTaraszkiewicz Jacek

 

 

 

 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.