Menu Harmonagram uroczystości szkolnych

Cele i zadania
Zawody, w których kształcimy
Rekrutacja
Kadra
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Pielęgniarka
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Kalendarz imprez
Rada rodziców
Zebrania z rodzicami
Samorząd uczniowski
Absolwenci
Historia
Z życia szkoły
Sekretariat

         

Harmonogram uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2014/2015


Miesiąc

Uroczystości

Odpowiedzialni


Wrzesień

Inauguracja nowego roku szkolnego.

Dzień Chłopaka.

Sprzątanie świata

dyrektor

op. SU

nauczyciele


Październik

Dzień Nauczyciela

Dzień Papieski

op. SU, p. Łakomska

p. Głód


Listopad

Droga Polaków do niepodległości- 11- Listopada

Szanujemy tradycje - wróżby andrzejkowe.

p. Norberciak

wychowawcy klasGrudzień

Konkurs bożonarodzeniowy- ozdoby świąteczne

Klasowe wigilie uczniowskie.

Wigilia nauczycielska.

wychowawcy klas

wychowawcy klas

p. Łakomska


Styczeń

Konkurs ortograficzny.

Odwiedziny w Domu Spokojnej Starości.

Tydzień kultury języka polskiego

p. Łakomska

p. Łakomska

p. Łakomska


Luty

Podsumowanie I semestru.

Poczta walentynkową.

dyrektor, RP

op.SU

Marzec

Święto współczesnej kobiety.

op. SU

Kwiecień

Projekt ekologiczny – Dzień Ziemi

Wielkanoc


p. Orda

op. SU


Maj

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tydzień Biznesu

p. Norberciak

p. Łakomska, Łuszczki, Orda


 

Czerwiec

Dzień Sportu Szkolnego

Dzień Dziecka

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych /12.06 .15/

Zakończenie roku szkolnego 2014/15 (26.06.2014).

p. Felsztyński

SU

dyrektor, wychowawcy klas


dyrektor, wychowawcy klas

 

 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.