Menu Nadzór nad praktyczną nauką zawodu

O nas
Aktualności
Historia
Nauka Zawodu
Nadzór nad praktyczną nauką zawodu
Wykaz zawodów,
w których szkolimy
Umowa w celu przygotowania zawodowego
Wykaz dokumentów składanych przez ucznia ZSZ CRRiMP do zawarcia umowy
Cennik
Współpraca
Kontakt


Z upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Opolu
oraz z upoważnienia Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie,
nadzór nad praktyczną nauką zawodu pełni Dyrektor Biura Cechu mgr inż. Katarzyna Wierzbicka.

Wszelkie uwagi zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników młodocianych należy zgłaszać:
- osobiście w Biurze Cechu przy ul. Polnej 2 w Bielawie, w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku,
- telefonicznie: 074/833-43-88 lub 0-667-693-627
- e-mailem: cechbielawa@wp.pl

 


   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.