Menu Cennik

O nas
Aktualności
Historia
Nauka Zawodu
Cennik
Współpraca
Kontakt


CENNIK USŁUG

RODZAJ USŁUGI

CENA

Rejestracja nowego Członka Cechu

200 zł

Spisanie umowy o naukę zawodu
z pracownikiem młodocianym będącym
uczniem ZSZ CRRiMP

 

30 zł

Spisanie umowy o naukę zawodu
z pracownikiem młodocianym nie będącym uczniem ZSZ CRRiMP

 

60 zł

Skompletowanie i przygotowanie dokumentów do egzaminu czeladniczego /zrzeszeni/

 

30 zł

Skompletowanie i przygotowanie dokumentów do egzaminu czeladniczego /niezrzeszeni/

 

60 zł

Skompletowanie i przygotowanie dokumentów do egzaminu mistrzowskiego /zrzeszeni/

 

100 zł

Skompletowanie i przygotowanie dokumentów do egzaminu mistrzowskiego /niezrzeszeni/

 

200 zł

Opłata za usługę świadczoną osobie niezrzeszonej w CRRiMP w zakresie wypełniania wniosków
o refundację i dofinansowanie z UM/ od jednego ucznia/

 

 

100 zł

Opłata za usługę świadczoną osobie niezrzeszonej w CRRiMP w zakresie sporządzania innych dokumentów /od jednego ucznia lub 1 szt. oraz za poradę

 

 

50 zł

Skompletowanie i przygotowanie dokumentów do egzaminu sprawdzającego (uczeń rzemieślnika zrzeszonego w Cechu)

 

 

20 zł

Skompletowanie i przygotowanie dokumentów do egzaminu sprawdzającego (uczeń osoby spoza Cechu)

 

 

40 zł

 

Wynajem pomieszczeń szkolnych

wynajęcie za 1 godzinę (tj. 60 min.)

- sala gimnastyczna wraz z szatnią i WC

 

        rzemieślnik i przedsiębiorcza zrzeszony
w CRRiMP

 

                                                                 20 zł

        osoba spoza Cechu

 

30 zł

-pomieszczenia klasowe

wynajęcie od 1 do 8 godzin zegarowych

        rzemieślnik i przedsiębiorcza zrzeszony
w CRRiMP

 

15 zł

       osoba spoza Cechu   

 

20 zł

-pracowania komputerowa

wynajęcie od 1 do 8 godzin zegarowych

        rzemieślnik i przedsiębiorcza zrzeszony
w CRRiMP

 

20 zł

       osoba spoza Cechu   

 

25 zł

Przy rezerwacji powyżej 8 godzin, możliwość udzielenia rabatu 10-20 %. Rabat uzależniony będzie od ilości godzin oraz od ilości zużytych mediów.

 

Rezerwacja boiska sportowego (boisko z szatnią)

wynajęcie za 1 godzinę

- przez grupę zorganizowaną

30 zł plus 2 zł od osoby za prysznic

 

Baner reklamowy na ogrodzeniu boiska
wymiar baneru  1m x 2,5 m. Projekt baneru i jego wykonanie leży po stronie każdej firmy.

miesięczny koszt

        rzemieślnik/przedsiębiorca zrzeszony
w CRRiMP

 

20 zł

        osoba spoza Cechu

40 zł


   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.