Menu Biuro Cechu

O nas
schemat organizacyjny pracy biura Cechu
Zarząd, Sąd Koleżeński, Kamisja Rewizyjna
Wykaz Członków CRRiMP
Biuro Cechu
Aktualności
Historia
Nauka Zawodu
Cennik
Współpraca
Kontakt


BIURO CECHU
Dyrektor Biura Cechu: mgr inż. Katarzyna Wierzbicka
Główna Księgowa: mgr Marzena Gawlik
Pracownik ds administracyjno-oświatowych: Paulina Pawlak

 

Informacje ogólne


Cech jest organizacją rzemieślniczą o charakterze społeczno-zawodowym,
częściowo również gospodarczym, zrzeszającą rzemieślników.


Głównym zadaniem Cechu jest:

 


szkolenie uczniów w zawodzie,
utrwalanie więzi środowiskowych, podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności,
prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, światowej i gospodarczej,
reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji oraz sądów,
pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, jako Członek Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy od 1985 roku zrzesza w swoim stowarzyszeniu rzemieślników i przedsiębiorców z Bielawy oraz Dzierżoniowa. W związku z likwidacją Izby Rzemieślniczej w Świdnicy, bielawski Cech od 1 maja 2013 roku jest Członkiem Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Od 2003 roku Cech w Bielawie jest organem założycielskim i prowadzącym Zasadniczą Szkołę Zawodową CRRiMP, a od 2008 roku Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CRRiMP. 1. grudnia 2009 roku Zarząd Cechu podjął Uchwałę nr 59/2009 w sprawie nadania szkole cechowej prowadzonej w Bielawie przy ul. Polnej 2 nazwy: Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.
Od 1 września 2013 roku, w związku z uzyskanymi pozwoleniami Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie jest organem założycielskim i prowadzącym Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, w skład którego wchodzą:

 • Gimnazjum CRRiMP,
 • Gimnazjum z oddziałami przyspasabiającymi do pracy CRRiMP,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CRRiMP,
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP;

CECH PROWADZI OBSŁUGĘ CZŁONKÓW CECHU W ZAKRESIE:

 • ROZLICZANIA REFUNDACJI
 • PRZYGOTOWYWANIA UMÓW O PRACĘ Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI
 • PRZYGOTOWYWANIA UMÓW O REFUNDACJĘ
 • UDZIELANIA INFORMACJI O PRZEPISACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
 • KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH
 • KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA UCZNIÓW
 • ORGANIZOWANIA RÓŻNEGO TYPU SZKOLEŃ
 • WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA ZAWIADOMIEŃ O ZAWARCIU UMOWY O NAUKĘ ZAWODU DO GMIN I URZĘDÓW
 • PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
 • POMOC W WYPELNIANIU INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z NAUKA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 


   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.