Menu Aktualności 2013

O nas
Aktualności
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Historia
Nauka Zawodu
Cennik
Współpraca
Kontakt

RZEMIOSŁO DLA GOSPODARKI, RYNKU PRACY I EDUKACJI

18 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, przygotowana przez Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego oraz Związek Rzemiosła Polskiego, nt.: „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat”. Celem konferencji było przedstawienie działań Związku Rzemiosła Polskiego w kluczowych obszarach życia gospodarczego i społecznego naszego kraju. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, z ramienia Izby Rzemieślniczej w Opolu reprezentował Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki. W konferencji udział wzięli m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz,
z Ministerstwa Edukacji Narodowej Jacek Falkowski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Prezes Izby rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch.
Przedstawiciele rzemiosła ukazali, jak radzą sobie przedsiębiorstwa rzemieślnicze we współczesnym, wymagającym świecie oraz przed jakimi wyzwaniami stoi samorząd gospodarczy rzemiosła. Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Klimek, stwierdził że mikro
i mali producenci oraz usługodawcy, są niezbędnym filarem polskiej gospodarki, ponieważ to oni budują trwały kapitał społeczny i gospodarczy, pielęgnując tradycje, a także korzystając z doświadczeń pokoleń, patrzą w przyszłość. Niejednokrotnie podkreślał, że wizytówką rzemieślników jest jakość, niepowtarzalność, pasja, kreatywność, innowacyjność na miarę potrzeb firmy i jej klientów, relacje mistrz-uczeń, szacunek dla pracy oraz otwartość na potrzeby społeczności lokalnych. Ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Bondyra, dodał że rzemiosło oferuje młodzieży i dorosłym praktyczną naukę zawodu w naturalnym środowisku pracy, zapewniając im mocną pozycję na polskim i zagranicznych rynkach pracy. Kilkadziesiąt tysięcy rzemieślników zatrudnia w celu przygotowania zawodowego ponad 80 tysięcy uczniów, co stanowi ogromne wsparcie dla Państwa zarówno
w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym. Przedstawiciele Stowarzyszenia Rzemiosła Przyszłości udowadniali, że rzemiosło polskie to ciekawa, kreatywna i oferująca wiele możliwości grupa przedsiębiorstw, pielęgnująca tradycje, a jednocześnie otwarta na rozwój i innowacje. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik w imieniu wszystkich rzemieślników i przedsiębiorców, podkreślił że środowisko rzemieślniczo – kupieckie nie akceptuje obojętności i braku zrozumienia dla ich potrzeb i specyfiki, schematycznego myślenia, biurokracji i nieuczciwej konkurencji. Konferencja zakończyła się podpisaniem Manifestu Rzemiosła Polskiego, w którym apelowano do wszystkich o włączenie się w tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzimych przedsiębiorstw, w tym rzemieślniczych, jako gwarantów siły gospodarczej Polski i bezpiecznej przyszłości pokoleń.

 

JUBILEUSZ 10-LECIA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie


Historia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie nie rozpoczęła się w dniu jej otwarcia (1 września 2003r.), ale znacznie wcześniej. Już wiosną 2003 roku
w społeczności naszego miasta i powiatu pojawił się pomysł utworzenia szkoły zawodowej przy współpracy
z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Szczególne zasługi należy tu przypisać Starszemu Cechu Kazimierzowi Rachowieckiemu oraz Kierownikowi Cechu Danucie Obacz, których determinacja doprowadziła do tego, że 26 maja 2003 roku zostało wydane zaświadczenie o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. Początkowo siedziba szkoły mieściła się przy ul. Waryńskiego 50, w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. W 2007 roku Cech wydzierżawił od Urzędu Miasta Bielawa budynek szkolny w Górnej części Bielawy i od 2008 roku siedzibą szkoły cechowej jest ul. Polna 2
w Bielawie.           
Od tego czasu placówka całkowicie zmieniła swoje oblicze. Zajęcia odbywają się w ładnych, wyremontowanych salach, które spełniają wszystkie wymogi stawiane przez służy sanitarne i przeciwpożarowe.  Trzeba było naprawdę wiele pracy i środków, aby szkoła wyglądała tak jak teraz.  Najpilniejsze prace remontowe zostały wykonane przez rzemieślników zrzeszonych w Cechu. W całym budynku szkolnym nastąpiła wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej, wymieniono wszystkie okna, wymieniono pokrycie dachowe, zamontowano hydranty, wyremontowane i pomalowane zastały klasy oraz pomieszczenia biurowe. Odnowiono salę gimnastyczną,
a pracownie komputerową wyposażono w kilkanaście stanowisk. Szkoła i cały jej teren, wyposażona jest
w monitoring, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczniom, jak i personelowi, a także zabezpieczyć placówkę przed dewastacją. We wrześniu 2008 roku rozpoczęły się lekcje w nowych, jasnych salach,
a w październiku nastąpiło uroczyste otwarcie.
W październiku br. na uroczystości 10-lecia ZSZ CRRiMP w Bielawie swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Julian Golak z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Burmistrz Miasta Bielawa Ryszard Dźwiniel, Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, Przedstawiciele Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Opolu Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz i Katarzyna Wróbel, Członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, przedstawiciele Środowiskowego Hufca Pracy, a także pracownicy i sympatycy Cechu oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie.
Z okazji Jubileuszu wszystkim pracownikom i uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie życzymy sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


SREBRNE ODZNAKI
„Za szkolenie uczniów w rzemiośle” został wręczone


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, na wniosek Zarządu bielawskiego Cechu, Izba Rzemieślnicza w Opolu przyznała zasłużonym pracownikom Zasadniczej Szkoły Zawodowej  CRRiMP w Bielawie Srebrne odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”. Odznaczenia za wieloletnią współpracę z bielawskim Cechem oraz za nauczanie i wychowanie młodych ludzi – przyszłych czeladników otrzymali: dyrektor Zespołu Szkół CRRiMP w Bielawie Maria Tomsia, Dorota Adamczyk- pedagog szkolny, Danuta Łuszczki – nauczyciel podstaw Przedsiębiorczości, Bożena Przestrzelska – nauczyciel matematyki, Alicja Mikulska – nauczyciel języka niemieckiego, Marzena Mazur oraz Janusz Weigelt – nauczyciele wychowania fizycznego. Odznaczonym osobom, jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje
i podziękowania.MIANOWANIE NA CZELADNIKA


11 października 2013 roku w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyła się uroczystość,
w czasie której dokonano mianowania absolwentów szkół zawodowych na czeladników. W obecności Burmistrza Miasta Bielawa p. Ryszarda Dźwiniela, Zarządu bielawskiego Cechu, grona pedagogicznego Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz Środowiskowego Hufca Pracy w Dzierżoniowie, Vice Prezes Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Opolu i jednocześnie Starszy Cechu w Bielawie - Kazimierz Rachowiecki Szablą im. Jana Kilińskiego (najwyższym odznaczeniem w rzemiośle) mianował 26 absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych na czeladników w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, piekarz, malarz-tapeciarz oraz stolarz.
W gronie mianowanych znalazła się dziewiątka osób wyróżnionych, którzy egzamin czeladniczy zdali na ocenę bardzo dobrą. Na szczególne gratulacje zasłużyli: uczniowie Pana Wiesława BełzPrzemysław Zdeb
i Bartłomiej Szady
- młodzi czeladnicy w zawodzie stolarz, uczennice Pana Dariusza Masłowskiego – Natalia Stępnik i Karolina Winiarczyk oraz uczennica Pani Barbary Buczek – Maja Urbańska – młode czeladniczki
w zawodzie fryzjer. Gratulacje należały się także czeladnikom w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych Sebastianowi Włoch – uczniowi Pana Rafała Szozdy, Krystianowi Sługockiemu – uczniowi Adama Sypniewskiego i Sebastianowi Słabczyńskiemu – uczniowi Pana Piotra Hamerlik, a także uczniowi Pana Dariusza Sidorczyk – Dariuszowi Łuba – młodemu czeladnikowi w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Wyróżnieni w dowód uznania otrzymali ozdobne dyplomy ufundowane przez Cech, które wręczyli Członek Zarządu CRRiMP w Bielawie p. Barbara Buczek oraz dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka.


Wszystkim młodym czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych.


KONKURS CHLEBA PRZYGOTOWANY PRZEZ BIELAWSKI CECH


Podczas tegorocznego Festynu Parafialnego zorganizowanego we wrześniu przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Parku Miejskim, z inicjatywy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie przeprowadzony został konkurs chleba, który co roku nosi nazwę Misterium Chleba. Podczas Misterium Chleba, zgłoszone przez okolicznych rzemieślników do konkursu chlebki można było nie tylko podziwiać, ale także skosztować. Tegoroczne Misterium Chleba zorganizowane zostało pod patronatem Burmistrza Miasta Bielawy p. Ryszarda Dźwiniela oraz Przewodniczącego Rady Miasta Bielawy p. Leszka Stróżyka. W wystawie chleba udział wzięło sześć piekarni z Bielawy oraz dwie z Pieszyc. W tym roku po raz pierwszy komisją oceniającą byli wszyscy chętni uczestnicy Festynu Parafialnego. Wybór najpiękniejszego chlebka nie był łatwy, ponieważ wszystkie konkursowe wypieki były niezwykle piękne i oryginalne. Większością głosów I miejsce, a tym samym puchar Starszego Cechu zajął chleb nr 4 Pana Tadeusza Palucha (Piekarnia przy ul. Polnej 17 w Bielawie), II miejsce i Puchar Burmistrza Miasta Bielawy zajął chleb nr 3 Pani Marii Sobczak (Piekarnia, Cukiernia przy ul. Wolności 48 w Bielawie), a III miejsce Pan Adam Bober (Piekarnia i cukiernia przy ul. Wolności 83). Pozostałym uczestniczącym w konkursie piekarniom, tj. p. Mirosława Kwiatkowskiego (Piekarnia i cukiernia przy ul. Piastowskiej 55/1 w Bielawie), p. Stefana Nawrot (Piekarnia przy ul. Wolności 25 w Bielawie), p. Jacka Mikołajczaka (Piekarnia. Sklep Ogólnospożywczy przy ul. Osiedlowej 1 w Bielawie) oraz p. Teresy Jankowskiej (Cukiernia przy ul. Kościuszki 25 w Pieszycach) i p. M.M.K. Pawłowskim (Piekarnia i cukiernia przy ul. Zamkowej 12a w Pieszycach) przyznano puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej za udział w Misterium Chleba.

Wszystkim rzemieślnikom biorącym udział w wystawie chleba podczas tegorocznego Festynu Parafialnego serdecznie gratulujemy pomysłów i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej działalności.


 

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BIELAWIE


10 lipca br. CRRiMP w Bielawie otrzymał pozytywną opinię Starosty Dzierżoniowskiego dot. prowadzenia od 1 września 2013 roku Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie. ODiDZ CRRiMP zgodnie ze swoim Statutem, zatwierdzonym przez Zarząd Cechu, wchodzi w skład Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.
Celem Ośrodka jest przeprowadzanie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na turnusach I, II i III stopnia w zawodach: elektryk, fryzjer, murarz – tynkarz oraz mechanik pojazdów samochodowych.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ CRRiMP W BIELAWIE


28 czerwca 2013 roku w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klasy I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, Środowiskowego Hufca Pracy z Dzierżoniowa, Prezes Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej z Bielawy, wychowawcy, nauczyciele i przede wszystkim nasi uczniowie – przyszli rzemieślnicy.


Tegoroczne zakończenie roku przygotowane zostało pod hasłem: „Żegnamy rok szkolny 2012/2013”. Jednak zanim uczniowie i nauczyciele przystąpili do świętowania z okazji wakacji, dyrektor szkoły Pani Maria Tomsia podsumowała kończący się rok szkolny. Przypomniała, w jakich inicjatywach i przedsięwzięciach szkolnych, społecznych i lokalnych uczniowie brali udział, jakie konkursy i uroczystości były organizowane przez szkołę oraz w jakich konkursach organizowanych przez inne podmioty, nasi uczniowie zdobywali nagrody
i wyróżnienia.


Szkoła zawodowa, jest ściśle powiązana z praktyczną nauką zawodu, dlatego też i w tej dziedzinie nie mogło zabraknąć szczególnych osiągnięć naszych uczniów. Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki wręczył Krystianowi Cegiełka, Natalii Fendor, Pauli Kajdzie, Natalii Piotryk i Bartkowi Woźniakowi Listy Pochwalne i nagrodę książkową za wzorową postawę pracowniczą oraz ocenę celującą z praktycznej nauki zawodu. Pracodawcy wyróżnili też : Sylwestra Cieślika, Krzysztofa Łuczaka, Izabelę Kłodowską, Sandrę Kamionkę, Wojciecha Janeckiego, Roksanę Zapałę, Dawida Dziarmagę, Pawła Kuniawskiego, Adama Ślęzaka, Patrycję Zabawę, Krzysztofa Jagiełę, Elżbietę Popielnicką, Mariusza Nowaka, Kamila Gruszkę, Patrycję Skiert oraz Katarzynę Bałon. SZKOLENIE BIELAWSKIEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ


Mistrzowie szkolący pracowników młodocianych, posiadający odpowiednie kwalifikacje, jeżeli wyrażają chęć egzaminowania podczas egzaminów sprawdzających, czeladniczych, a także mistrzowskich, przechodzą szkolenie na członków komisji egzaminacyjnej. 24 czerwca br. takie szkolenie po raz pierwszy odbyło się w siedzibie bielawskiego Cechu. Reprezentantów na egzaminatorów przeszkolili specjaliści z Izby Rzemieślniczej w Opolu – AGATA NOWICKA (specjalista ds. oświaty) i DAMIAN OZORKIEWICZ (specjalista ds. oświaty
i BHP).

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CRRiMP W Bielawie


Pod hasłem: „Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego”, 14 czerwca 2013 roku szkoła rzemieślnicza żegnała dwudziestu jeden swoich absolwentów. Na uroczystości obecni byli Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, Prezes Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej z Bielawy Mirosław Przychodniak, Naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Samorządowych i BHP z Izby Rzemieślniczej w Opolu Katarzyna Wróbel, przedstawiciele Zarządu Cechu Barbara Buczek i Kazimierz Rachowiecki, wychowawcy, nauczyciele oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR w Bielawie.


Tradycją szkoły jest ślubowanie uczniów na sztandar szkoły oraz wręczanie nagród i wyróżnień. Wśród nagrodzonych za uzyskanie oceny celującej z zajęć praktycznych byli: Marta Dajer (sprzedawca), Karolina Stawinoga (sprzedawca), Maja Urbańska (fryzjer) i Matusz Włoch (elektryk). Podsumowania pracy szkoły dokonała dyrektor szkoły Maria Tomsia. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała Karolina Stawinoga uczennica klasy II, odbywająca praktykę w Kwiaciarni Pani Gałczyńskiej Lucyny, a statuetkę „Prymus szkoły 2012/13, uczennica klasy III - Maja Urbańska, odbywająca praktykę w Zakładzie Fryzjerskim Pani Barbary Buczek.Następnie zgromadzeni obejrzeli multimedialną prezentację ze szkolnego życia absolwentów  oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów. Na zakończenie uroczystości, absolwenci usłyszeli pod swoim adresem życzenia zdanych egzaminów zawodowych i czeladniczych, dobrego odpoczynku w czasie urlopu, dobrej pracy oraz udanego startu w wymarzone, tak długo oczekiwane dorosłe życie.

I TURNIEJ SZKOLNEJ LIGII PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA BIELAWY I PRZEWPODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ BIELAWY


Otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w sąsiedztwie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych
w Bielawie przy ul. Polnej 2, miało miejsce 5 grudnia 2012 roku. W wyniku dobrej współpracy bielawskiego Cechu i Władz Miasta Bielawy, postanowiono wspólnie 9 czerwca br. zorganizować I Turniej szkolnej Ligii Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy.

Zamierzeniem współorganizatorów było, aby w organizowanym po raz pierwszy turnieju udział wzięły bielawskie szkoły podstawowe i gimnazjalne. Do udziału w szkolnej lidze zgłosiło się 6 drużyn (3 reprezentujące szkoły podstawowe i 3 szkoły gimnazjalne). Rozgrywki Szkolnej Ligii Piłki Nożnej otworzył z-ca Burmistrza Miasta Bielawa Mariusz Pach. W trakcie eliminacji, dwie drużyny szkół podstawowych wycofały się, co uznano za poddanie się walkowerem.


Zwieńczeniem I Turnieju Szkolnej Ligii Piłki Nożnej było przyznanie nagród, wyróżnień i podziękowań. Wśród drużyn ze szkół podstawowych, I MIEJSCE, a tym samym Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, oraz dyplom i medale Cechu zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wśród reprezentantów szkół gimnazjalnych, I MIEJSCE, a tym samym Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, dyplom
i Złote Medale Cechu
zdobyła drużyna F.C. Włókniarz Bielawa, II MIEJSCE i Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, oraz dyplom i Srebrne Medale Cechu zdobyło Gimnazjum Ekologiczne nr 3, a III MIEJSCE i Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, oraz dyplom i Brązowe Medale Cechu zajęło Gimnazjum nr 2.

Podczas Turnieju wyróżniono dwóch najbardziej oddanych meczom uczestników. W trakcie rozegranych meczów, sędziowie uznali, że najlepszym zawodnikiem – strzelcem był uczeń Szkoły Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie MATEUSZ CZARNACKI, a najlepszym bramkarzem - KRYSTIAN MURAWSKI z F.C. Włókniarz Bielawa. Na zakończenie I Turnieju Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki wręczył podziękowania dla sędziów – MATUSZA ZAMIRSKIEGO i RAFAŁA SZCZUROWSKIEGO.

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH 20 KWIETNIA 2013


W siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych 20 kwietnia br. odbył się obowiązkowy sprawdzian fryzjerski. W tym roku w sprawdzianie udział wzięli tylko uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. W ramach sprawdzianu zadaniem uczestników
w zakresie fryzjerstwa damskiego było uczesanie fryzury fantazyjno - wieczorowej, nakręcenie trwałej ondulacji, wyciskanie fal na mokro, nakręcenie pierścieni oraz strzyżenie. W ramach fryzjerstwa męskiego – strzyżenie i modelowanie. W sprawdzianie udział wzięło 11 osób (w tym z klasy I - 2 osoby, z klasy II – 6 osób i z klasy III – 3 osoby).

Komisja oceniająca w składzie wykwalifikowanych fryzjerek w osobach Hanny Łaszczewskiej i Zyty Łysoniak pod przewodnictwem Ewy Kordeckiej, wyróżniła najwyższą notą spośród uczestników sprawdzianu trzy osoby. Wyróżnione zostały: trzy uczennice klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie IZABELA KŁODOWSKA, szkoląca się w zakładzie fryzjerskim Pana Tomasza Brzyskiego w Bielawie, EMILIA MADEJ, szkoląca się w zakładzie fryzjerskim Pana Roberta Fronia w Bielawie oraz PATRYCJA ZABAWA, szkoląca się pod okiem Pani Marii Zawady w Dzierżoniowie.

Komisja oceniająca stwierdziła, że poziom umiejętności fryzjerskich uczestników sprawdzianu, zarówno
w klasie I, II, jak i III był na bardzo wysokim poziomie, ale warto, a nawet należy w dalszym ciągu zgłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu fryzjerstwa, co zaprocentuje na egzaminie czeladniczym, który jest zdawany przez uczniów klas III i jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych.  

 

 

UCZNIOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CRRiMP w BIELAWIE PODCZAS REGIONALNEGO XIII OGÓLNOPOLSKIEGO MIĘDZYCECHOWEGO KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH


Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych został po raz trzynasty zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy
z Głównym Inspektorem Pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs zorganizowany został pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika oraz Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca
i przebiegał w dwóch etapach: regionalnym i krajowym.

W tym roku w organizowanym 10 kwietnia przez dzierżoniowski Cech w ZS nr 2 w Dzierżoniowie konkursie, wzięło udział 16 uczniów szkół zawodowych. Bielawską drużynę dzielnie reprezentowali: Maja Urbańska (uczennica klasy III w zawodzie fryzjer), Hubert Bajor (uczeń klasy III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych), Patryk Wojda (uczeń klasy III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych), Krzysztof Kocoł (uczeń klasy III w zawodzie elektryk) i Adam Ślęzak (uczeń klasy II w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych).

Zadaniem uczestników konkursu, było rozwiązanie testu pisemnego z zakresu przepisów bhp obowiązujących w zakładach rzemieślniczych. Sześć osób, które uzyskały najwyższe wyniki z testu, przeszło do następnej tury konkursu, tj. części ustnej, w której należało odpowiedzieć na 3 pytania. Bielawski Cech może być dumny, ze swoich reprezentantów, ponieważ w wyniku uzyskanej punktacji uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, z uzyskanej punktacji zajęli odpowiednio III miejsce Adam Ślęzak, V miejsce Krzysztof Kocoł i VI miejsce Patryk Wojda.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CRRiMP w Bielawie


Podczas tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa:
z-ca Burmistrza Miasta p. Andrzej Hordyj i Przewodniczący Rady Miasta p. Leszek Stróżyk oraz przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Opolu: Prezes Izby p. Tadeusz Staruch wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Spraw Samorządowych i BHP p. Katarzyną Wróbel, a także Prezes Jedności Rzemieślniczo – Kupieckiej w Bielawie
p. Mirosława Przychodniak. W obradach udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście – wieloletni przyjaciele naszej organizacji.

Na zebraniu rzemieślniczym oprócz podsumowania roku 2012, podjęto bardzo ważną decyzję odnośnie przyszłości bielawskiego rzemiosła. W związku z tegoroczną likwidacją Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy, do której Cech obecnie przynależy, podjęto większością głosów decyzję,
o przystąpieniu do Południowo – Zachodniej Izby Rzemieślniczej w Opolu, działającej obecnie pod nazwą Izby Rzemieślniczej w Opolu. Mamy nadzieję, że ta zmiana przyniesie dla rozwoju bielawskiego rzemiosła same korzyści.

Mając na uwadze niż demograficzny, który dotknął nas już w roku szkolnym 2012/2013 i dotknie nas zapewne w najbliższych dwóch latach, postanowiono od 1 września 2013 roku otworzyć w Zespole Szkół CRR w Bielawie - Gimnazjum poszerzone o odziały przysposabiające do pracy. W tym miejscu należy nadmienić, że posiadamy już stosowne pozwolenia z Kuratorium Oświaty oraz wpisy do ewidencji w Gminie. Liczymy, że dzięki temu
w murach prowadzonej przez nas szkoły, pozostaną osoby zainteresowane późniejszą nauką w ZSZ CRRiMP
w Bielawie. Bardzo dużym atutem naszej szkoły jest to, że uczniowie spoza Bielawy oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu poza Bielawą, otrzymują bezpłatne bilety na dojazdy, a dodatkowo po reformie oświatowej, uczniowie w naszej szkole od roku szkolnego 2012/2013 zyskują jeden dzień praktyki, tzn. w I klasie są 2 dni na praktyce, w II klasie – 3 dni,
a w klasie III – 4 dni.

Od kilku lat staraliśmy się, aby na terenie Zespołu Szkół CRR w Bielawie powstało boisko z prawdziwego zdarzenia. Zarząd Cechu doszedł do porozumienia z Władzami Miasta Bielawa i w roku ubiegłym, dzięki staraniom obu stron oraz dzięki wspólnemu finansowaniu budowy, Zespół Szkół CRR stał się bardziej atrakcyjny, ponieważ został wyposażony w komplet boisk sportowych ORLIK 2012, za co wszystkim osobom zaangażowanym w tą sprawę, serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzięki temu kompleksowi sportowemu, nie tylko dzieci ze szkół podstawowych, ale również młodzież gimnazjalna chętniej będzie wybierała szkołę rzemieślniczą, zarówno Gimnazjum, jak i Zasadniczą Szkołę Zawodową. W tym miejscu deklarujemy, że boiska nie tylko będą służyły naszej młodzieży szkolnej, ale po godzinach pracy szkoły, chcemy żeby korzystali z tego terenu mieszkańcy Bielawy. Chcemy, żeby teren przy ul. Polnej 2, był terenem bardzo aktywnym, dostępnym dla wszystkich. Z myślą o naszych bielawskich dzieciach i bielawskiej młodzieży, w roku ubiegłym złożyliśmy jako Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Rzemieślnik” do Urzędu Miasta wniosek
o dofinansowanie zadania na organizację Szkolnej ligi piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa. Założono, że w turnieju szkolnej Ligii piłki nożnej udział wezmą bielawskie szkoły podstawowe i gimnazjalne, co oznacza dla nas niezwykle cenną promocję nie tylko naszej szkoły rzemieślniczej, ale przede wszystkim promocję sportu i aktywnego trybu spędzania przez młodych ludzi wolnego czasu. Organizacja turnieju, może również przyczynić się do tego, że gro młodych ludzi zaszczyci od września nasze szkolne mury swoją osobą.

 

   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.