Menu Aktualności 2011

O nas
Aktualności
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Historia
Nauka Zawodu
Cennik
Współpraca
Kontakt

I JARMARK BOŻONARODZENIOWY W BIELAWIE


18 grudnia br. po raz pierwszy w historii miasta Bielawa przy współpracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Urzędu Miasta Bielawa zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym wprowadzającym w świąteczny nastrój dniu, na mieszkańców Bielawy i okolic czekały występy artystów, mikołajkowe niespodzianki oraz świąteczne stoiska. Odwiedzającym świąteczne stoiska podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, towarzyszyły występy na scenie lokalnych artystów ze Spółdzielczego Centrum Kultury, Studia Piosenki i Tańca „Fart”, zespołu „Erato” oraz schola parafialne. Bielawianie mogli również obejrzeć widowisko jasełkowe przygotowane przez Zespół Szkół CRR oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy pt.: „Dziewczyna z zapałkami”. Uroczystość odwiedziło w sumie kilka tysięcy mieszkańców, których do przyjścia na plac Wolności zachęciły kiermasze, warsztaty rękodzielnictwa oraz wspólne kolędowanie. Najmłodszym uczestnikom Jarmarku największą przyjemność sprawiła „Gwiazdkowa niespodzianka”, podczas której wolontariusze bielawskiej Misji Nowa Nadzieja rozdali ok. 700 paczek. Na stoisku bożonarodzeniowym Cechu Rzemiosł Różnych i Zespołu Szkół CRR w Bielawie rozkoszować się można było słodkościami upieczonymi w bielawskich i pieszyckich cukierniach oraz smakiem pysznego chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Sponsorami i jednocześnie darczyńcami na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bielawie byli: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie, Gmina Bielawa, „Zakład Przetwórstwa Mięsnego” Jerzego Gawryckiego, „Piekarstwo i Cukiernictwo” Adama Bober z Bielawy, „Piekarnia – Cukiernia” Marii Sobczak
z Bielawy, „Piekarstwo” Tadeusza Palucha z Bielawy, „Piekarstwo – Cukiernictwo” Mirosława Kwiatkowskiego
z Bielawy, „Piekarnictwo” Stefana Nawrot z Bielawy, „Cukiernictwo” Teresy Jankowskiej z Pieszyc, „Piekarnia. Sklep Ogólnospożywczy” Jacka Mikołajczaka z Bielawy, „Piekarstwo, cukiernictwo” Państwa Pawłowskich
z Pieszyc, „Warzywnictwo” Państwa Krawieckich z Bielawy, „Usługi Ogólnobudowlane” Andrzeja Jaworskiego
z Bielawy, „Zakład Budowlano – Elektryczny” Kazimierza Rachowieckiego z Bielawy, Leśniczówka „Kamień” Państwa Dąbrowskich z Bielawy, Państwo Andrzejewscy z Bielawy oraz Misja Nowa Nadzieja. Wszystkim sponsorom, darczyńcom i osobom zaangażowanym w organizację I Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bielawie serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, otwartość i życzliwość.
BIELAWSKI CECH PODCZAS ZAKOŃCZENIA XXII POLSKO-CZESKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Hradec Kralove, 22 października 2011


XXII edycja Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej upłynęła pod hasłem: „Bądźmy rodziną”. 
W jej ramach na pograniczu Polski i Czech odbywały się różnorodne wydarzenia kulturalno-społeczne,
w tym koncerty, wystawy, spotkania oraz prelekcje. Tegoroczne Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej rozpoczęły się w połowie sierpnia i trwały do końca października. Bielawki Cech Rzemiosł Różnych wziął udział  2 września br. w inauguracji XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej i nie mogło nas również zabraknąć na uroczystym zakończeniu tych obchodów w Hradec Kralove w republice czeskiej. Hradec Kralove nie należy do bardzo dużych aglomeracji, liczba ludności oscyluje wokół 100 tysięcy, ale mimo to zadziwia ilość imponujących kościołów w tym mieście, która świadczy dobitnie o katolickiej tradycji mieszkańców. Stąd 22 października na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej Juliana Golak, Przedstawiciele Cechu (Kazimierz Rachowiecki- Starszy Cechu i Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu), Przewodniczący Rady Miasta Bielawa – Leszek Stróżyk oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura, uczestniczyli w kończącej obchody, uroczystej Mszy Świętej w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Hradec Kralove. Po mszy uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Chóru Stenavan z Broumova. Mimo, że tegoroczne obchody polsko – czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej dobiegły już końca,
to małymi kroczkami trwają przygotowania do XXIII obchodów.  


ORGANIZACJA POLSKO-NIEMIECKIEJ KONFERENCJI „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” 18 października 2011


Z inicjatywy Prezesa Izby Rzemieślniczej i jednocześnie Starszego Cechu Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Kazimierza Rachowieckiego odbyła się w bielawskiej Szkole Leśnej polsko-niemiecka konferencja nt.: „Innowacyjne technologie. Odnawialne źródła energii”. Organizacją ekokonferencji zajął się Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie, Izba Rzemieślnicza ze Świdnicy oraz Urząd Miasta Bielawa. Patronat nad ekologiczną polsko-niemiecką konferencją objęli: Prezes Izby Rzemieślniczej w Świdnicy Kazimierz Rachowiecki, Burmistrz Miasta Bielawa Ryszard Dźwiniel oraz Przewodniczący Rady Miasta Bielawa Leszek Stróżyk. Do konferencji nie doszłoby, gdyby nie partnerzy, którzy jednocześnie zapoznali licznie przybyłych uczestników z innowacyjnymi technologiami i odnawialnymi źródłami energii. Wśród partnerów znaleźli się: Firma Gedeon z Dzierżoniowa, Tauron Polska Energia SA, Schreder Polska, Windprojekt Sp. zo.o. oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie.

W konferencji udział wzięło 45 osób, w tym goście honorowi – przedstawiciele Izby Rzemieślniczej z Drezna: Ivana Purath oraz panowie Homola, Hubner i Geissler, Władze Miasta Bielawa z-ca Burmistrza Andrzej Hordyj
i Przewodniczący Rady Miasta Leszek Stróżyk, Przedstawiciele świdnickiej Izby, Cechu z Bielawy, Dzierżoniowa, Ząbkowic Śląskich oraz Świdnicy. Jak powiedziała Małgorzata Lucińska – Dyrektor Izby w Świdnicy: „idea stworzenia transgenicznego forum wymiany poglądów i doświadczeń, związanych z innowacyjnymi technologiami w różnych dziedzinach działalności gospodarczej powstała podczas partnerskiego spotkania władz Izby Rzemieślniczej z Drezna oraz Izby Rzemieślniczej ze Świdnicy”. Polska obecnie uczestniczy w wydarzeniach, które prowadzą do zmiany sposobu produkowania i wykorzystywania energii, a także zmiany źródła energii, z których każdy człowiek może, a nawet powinien korzystać. Gmina Bielawa również z tych możliwości korzysta, o czym podczas konferencji mówił z-ca Burmistrza Andrzej Hordyj, a potwierdzeniem jego słów była projekcja filmu „Bielawa – modelowe miasto ekologiczne”. Jak wykorzystanie energii odnawialnej wygląda w praktyce, zarówno na terenie Polski, jak i w pozostałych krajach UE, przekonać się mogliśmy, dzięki prezentacji Mirosława Sochy z Firmy Gedeon z Dzierżoniowa. Przedstawiciel firmy Tauron Polska Energia SA – Roman Warchoł, zapoznał uczestników spotkania z udziałem zielonej energii w polskiej energetyce. Jacek Jacak i Radosław Szalek - przedstawiciele firmy Schreder Polska, omówili alternatywne źródła energii w Bielawie
i krajach UE na podstawie programu „Green Light” oraz innowacyjny system sterowania oświetleniem drogowym Owlet. Następnie przedstawiciel firmy Windprojekt Sp.zo.o. – Michał Orzechowski, zapoznał nas
z budową i wykorzystaniem energii wiatrowej, nie tylko dla dobra środowiska, ale przede wszystkim dla dobra mieszkańców. Transgeniczne forum, nie miałoby miejsca, gdyby głos zabierała tylko strona polska, dlatego też przedstawiciele Izby Rzemieślniczej z Drezna w osobie pana Hubnera i Geisslera podkreślili w swoim wystąpieniu, że istotna jest zmiana w pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii, oraz że niezwykle ważne są działania w oszczędzaniu energii podczas budowy domów. Na zakończenie konferencji Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie – Grzegorz Raganowicz przedstawił działalność Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Bielawie oraz zaprosił uczestników do zwiedzenia prowadzonej przez siebie placówki, celem naocznego przekonania się, jak odnawialne źródła energii działają w praktyce.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości dziękuje za udział w ekokonferencji osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, wykładowcom oraz uczestnikom. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli uczestniczyć w organizacji polsko-niemieckich spotkań, z których każda strona wyniesie coś pozytywnego. 

MIANOWANIE NA MISTRZA I CZELADNIKA 14 października 2011


W Zespole Szkół Zawodowych CRRiMP w Bielawie 14 października 2011 r. odbyła się uroczystość, w czasie której dokonano mianowania bielawskiego rzemieślnika na mistrza, a absolwentów szkoły zawodowej na czeladników. W obecności Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Świdnicy – p. Małgorzaty Lucińskiej, Zarządu Cechu, oraz przedstawicieli władz Miasta, Prezes Izby Rzemieślniczej w Świdnicy i zarazem Starszy Cechu w Bielawie - Kazimierz Rachowiecki Szablą im. J. Kilińskiego (najwyższym odznaczeniem w rzemiośle) mianował na mistrza
w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych lokalnego rzemieślnika – Pana Grzegorza Stachowicz.

Wśród absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej dyplomy czeladnicze odebrało 20 młodych rzemieślników – w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik samochodowy i murarz.

W gronie mianowanych znaleźli się także najlepsi, którzy egzamin czeladniczy zdali z wyróżnieniem: na ocenę bardzo dobrą. Na szczególne gratulacje zasługuje uczennica Pani Lucyny Pilarczyk – Sandra Różalska – młoda czeladniczka w zawodzie fryzjer. Gratulacje należą się także czeladnikom elektrykom, którzy naukę zawodu odbywali u Pana Kazimierza Rachowieckiego, są to: Krystian Waligóra i Patryk Kuśnierski oraz Mateusz Borowczyk, uczący się u Pana Jana Kanteluk.  Wyróżnieni w dowód uznania otrzymali ozdobne dyplomy ufundowane przez Cech, które wręczyli dyrektor Biura Cechu mgr Katarzyna Wierzbicka wraz ze Starszym Cechu Kazimierzem Rachowieckim.
Wszystkim młodym mistrzom i czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych.

BIELAWSKI CECH PODCZAS XXII POLSKO-CZESKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. 2 września 2011


Polsko-czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej zostały zorganizowane po raz pierwszy we wrześniu 1990 roku
z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowej Rudzie. Pomysł pozytywnie został odebrany po obu stronach granicy. Akcja szybko została podjęta przez różne organizacje w Polsce i w Czechach, w tym również
w Bielawie. Współorganizacją XXII Dni Kultury Chrzescijańskiej oprócz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
w Bielawie, Towarzystwa Przyjaciół Bielawy oraz bielawskich Parafii, zajął się także Cech Rzemiosł Różnych
i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Cała uroczystość zorganizowana została pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Leszka Stróżyka i Burmistrza Miasta p. Ryszarda Dźwiniela. Inauguracja XXII Dni Polsko-Czeskich miała miejsce 2 września br. podczas Mszy świętej w Kaplicy p/w Miłosierdzia Bożego w Bielawie. Po Mszy, mieszkańcy Bielawy zaproszeni zostali do Domu Ludowego przy ul. Wodnej na przygotowane przez bielawski Cech Rzemiosł Różnych Misterium Chleba.Podczas Misterium Chleba, zgłoszone przez okolicznych rzemieślników do konkursu chlebki można było nie tylko podziwiać, ale także skosztować. W wystawie chleba udział wzięło sześć piekarni z Bielawy i dwie z Pieszyc. Czteroosobowa komisja oceniająca stwierdziła, że wszystkie wypieki są niezwykle piękne i oryginalne, dlatego przed nimi trudny wybór.


Większością głosów I miejsce, a tym samym puchar Starszego Cechu w Bielawie Kazimierza Rachowieckiego zajęli Państwo Pawłoscy M. M. K. z Pieszyc ul. Zamkowa 12 a,


II miejsce Pan Adam Bober z Bielawy przy ul. Wolności 83,


III miejsce Pani Maria Sobczak z Bielawy ul. Wolności 48.


Pozostałym uczestniczącym w konkursie piekarniom, tj. p. Tadeusza Palucha, p. Mirosława Kwiatkowskiego, p. Stefana Nawrot i p. Jacka Mikołajczaka z Bielawy oraz p. Teresy Jankowskiej z Pieszyc przyznano puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta za udział w Misterium Chleba. Wszystkim rzemieślnikom biorącym udział w wystawie chleba podczas XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej serdecznie gratulujemy pomysłów i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej działalności.

 


ROK SZKOLNY 2011/2012


Rok szkolny 2011/2012 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie rozpoczął z 77 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP (3 klasy) oraz 28 słuchaczami Dwuletniego Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych CRRiMP (I i II rok).

I PARAFIALNY FESTYN PRZEDWAKACYJNY ORGANIZOWANY PRZEZ PARAFIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO W BIELAWIE.
12 czerwca 2011r„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”
(Mikołaj Gogol)

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, podczas I Parafialnego Festynu, nie tylko brał czynny udział w organizacji imprezy plenerowej, ale także objął patronat nad całą uroczystością. Swoje stoisko podczas dobroczynnego pikniku parafialnego oprócz innych wystawców, mieli także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie.Uczniowie prezentowali produkty i wyroby bielawskich rzemieślników. Dzięki hojności bielawskich rzemieślników z branży piekarskiej i cukierniczej, uczestnicy pikniku mogli rozkoszować swoje podniebienia wiejskim chlebem upieczonym w Piekarniach: Marii Sobczak i Tadeusza Palucha podanym do darmowej degustacji przez uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie wraz z pysznym smalcem pochodzącym
z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Jerzego Gawryckiego


Na tym nie było końca pyszności na stoisku oferowanym przez Cech. Uczestnicy festynu, na osłodę częstowani byli świeżutkimi słodkościami pochodzącymi z Cukierni Marii Sobczak.


Po rozkoszach dla podniebienia dzięki niezwykłym zdolnościom Sandry Różalskiej - uczennicy klasy III ZSZ CRRiMP w Bielawie, każdy mógł za darmo skorzystać z usług fryzjerskich.


Na dobroczynnym I Festynie Parafialnym, nie obyłoby się bez szczęśliwych losów, które także dzięki m. in. hojności bielawskich rzemieślników i przedsiębiorców, pojawiły się na najbardziej obleganym stoisku. Swoją otwartość i życzliwość przy organizacji całej imprezy wykazali: Zakład Fryzjerski Barbary Buczek, Zakład Fryzjerski Lucyny Pilarczyk, Zakład Fryzjerski Haliny Trzeciak, Zakład Fryzjerski Piotra Trzeciak, Zakład Fryzjerski „Robert” Roberta Fronia, PUHP „AFM – FOTO MATI” Państwa Kawardzis, PPHU „WES” Waldemara Sadolewskiego, PPHU „AKSEL-PLUS” Bogdana Błaszczyk, Producent Mebli Łazienkowych ZPHU Mieczysław Wypych, PW PUH „UNIKON” Zbigniewa Dygas, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, Piekarnia-Cukiernia Marii Sobczak, Piekarnia Tadeusza Palucha, Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, Asystent Dyrektora ZS CRR Alina Serafin, pracownik szkoły Elżbieta Bodziony oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie Patrycja Kuczyńska, Beata Lipska, Sandra Różalska, Bartosz Jankowicz oraz Rafał Błoniewski. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
I Parafialnego Festynu Przedwakacyjnego na rzecz remontu Parafii Świętego Ducha bardzo dziękujemy.

 


WRĘCZENIE KLUCZY WYCHOWANKOM DOMU DZIECKA DO ICH WŁASNEGO, WYREMONTOWANEGO Z INICJATYWY CRRiMP W BIELAWIE MIESZKANIA.
5 czerwca 2011r


Wychowankowie Domów Dziecka, nie mają w życiu łatwo. Pozbawieni są ostoi, jaką jest rodzina, która może podać pomocną dłoń. Dlatego Rzemieślnicy i Przedsiębiorcy z Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie 26 czerwca 2009 roku podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu postanowili Uchwałą nr 5/2009 objąć patronat nad wychowankami Domu Dziecka w Pieszycach. Tą inicjatywą, chociaż w małym stopniu pragną zastąpić rodzinę osamotnionym młodym ludziom. Planem rzemieślników, jest tworzenie godnych warunków mieszkaniowych dla jednego wychowanka Domu Dziecka z naszego terenu w ciągu roku, aby ułatwić mu start w dorosłe życie.
Od podjęcia Uchwały, tj. od 2009 roku pozyskujemy od Urzędu Miasta w Bielawie lokale mieszkaniowe do remontu. W roku ubiegłym udało się nam pozyskać aż dwa takie mieszkania. Bielawscy rzemieślnicy, bezpłatnie przystosowali obiekty do użytku, a uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, wykonując prace remontowe, zdawali egzaminy czeladnicze. Dzięki tej inicjatywie, dwóch wychowanków Domu Dziecka – Sylwia Szulc oraz Szymon Ochman, otrzymało 5 czerwca 2011 roku podczas obchodów Dni Bielawy klucze do własnego mieszkania. Symboliczne klucze z napisem: „„Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym” Sylwii i Szymonowi wręczyli: Starszy Cechu, inicjator całej akcji Kazimierz Rachowiecki, Burmistrz Miasta Bielawa Mariusz Pach, Przewodniczący Rady Miasta Bielawa Leszek Stróżyk, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka oraz Dyrektor ZSZ CRRiMP Maria Tomsia.
Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, zgodnie z tradycją, co roku właśnie w ten sposób zamierza spełnić marzenie młodego człowieka, którego dzieciństwo nie zawsze było szczęśliwe i dać mu nadzieję na lepsze jutro.
Naszą inicjatywę traktujemy, jako bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Jest to przykład dobrej współpracy bielawskich rzemieślników i przedsiębiorców z Władzami Miasta Bielawa. Uważamy, że tę inicjatywę należy promować i wspierać w Naszych Kręgach, ponieważ tak nie wiele trzeba, żeby podać drugiemu człowiekowi pomocną dłoń.

 


PRZEDSTAWICIELE BIELAWSKIEGO CECHU I ZESPOŁU SZKÓŁ Cechu Rzemiosł Różnych z Bielawy NA WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH W GöRLITZ.
12 maja 2011r.


Przedstawiciele Cechu i Zespołu Szkół CRR w Bielawie wzięli udział w Görlitz w tematycznej giełdzie współpracy nt.: „Gospodarka i nauka na polsko-sakosońskim pograniczu”. Wyjazd ten planowany był ze względu na przyszłościową wymianę pomiędzy bielawskimi rzemieślnikami i uczniami ZSZ CRRiMP w Bielawie. W trakcie warsztatów w Gorlitz okazało się, że raczej nie skorzystamy z programu unijnego, który oferowany był podczas szkolenia, ponieważ strona Drezdeńska nie może być naszym partnerem, a w Gorlitz nie ma odpowiednich dla nas partnerów do współpracy. Plusem spotkania było natomiast to, że przedstawiciel Izby Rzemieślniczej
z Drezna zapewniał nas, że będziemy współpracować ze sobą w sprawach wymiany uczniów rzemiosła korzystając z programy Leonardo. Współpraca rozpoczęła by się w 2012 roku. 


REGIONALNY XI OGÓLNOPOLSKI MIĘDZYCECHOWY KONKURS WIEDZY O ZASADACH BHP DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH. 5 kwietnia 2011r.Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych został po raz jedenasty zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy
z Głównym Inspektorem Pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs zorganizowany został pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika oraz Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca
i przebiegał w dwóch etapach: regionalnym i krajowym.W tym roku z ramienia Izby Rzemieślniczej w Świdnicy, odpowiedzialnej za etap regionalny, organizacją konkursu zajął się Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.W organizowanym przez bielawski Cech konkursie, wzięło udział 13 uczniów szkół zawodowych, tj. 4 osoby
z ZSZ CRRiMP z Bielawy, 4 osoby z ZS nr 2 z Dzierżoniowa, 3 osoby z ZSZCRRiMP z Ząbkowic Śląskich oraz
2 osoby z ZSZ „RZEMIEŚLNIK”  ze Świdnicy. Bielawską drużynę dzielnie reprezentowali: Małgorzata Porzybót (uczennica klasy III w zawodzie fryzjer), Natalia Pinkos (uczennica klasy III w zawodzie fryzjer), Damian Jarosz (uczeń klasy II w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych) i Agata Kuśnierska (uczennica klasy II w zawodzie fryzjer).Zadaniem uczestników konkursu, było rozwiązanie testu pisemnego z zakresu przepisów bhp obowiązujących w zakładach rzemieślniczych. Sześć osób, które uzyskały najwyższe wyniki z testu, przeszło do następnej tury konkursu, tj. części ustnej, w której należało odpowiedzieć na 3 pytania.
Wszyscy uczniowie szkół zawodowych dzielnie radzili sobie z odpowiedziami, ale w finale regionalnym znalazła się tylko trójka najlepszych. I miejsce i tym samym nagrodę główną ufundowaną przez Głównego Inspektora Pracy otrzymała Agnieszka Grabowska z ZS nr 2 w Dzierżoniowie, II miejsce oraz nagrodę Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie otrzymała Magdalena Smolarska z ZS nr 2 w Dzierżoniowie, a III miejsce oraz nagrodę bielawskiego Cechu otrzymała nasza przedstawicielka Małgorzata Porzybót z ZSZ CRRiMP w Bielawie.Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

OBOWIĄZKOWY SPRAWDZIAN FRYZJERSKI


2 KWIETNIA 2011 ROK
godz. 14:00 Sala gimnastyczna ZESPOŁU SZKÓŁ CRR w Bielawie

Zakres problematyki sprawdzianu obejmował następujące czynności fryzjerskie i czas wykonania:
FRYZJERSTWO DAMSKIE:
      (na główce treningowej lub modelu, mogą być nakręcone wałki):

  1. Uczesanie fryzury dziennej + modelowanie (kl. I, II, III)                        - 40 min.
  2. Nakręcenie trwałej ondulacji (techniki po 5 wałków) (kl. II, III)              -  10 min.
  3. Wyciskanie fal na mokro (kl. I, II, III)                                                      - 20 min.
  4. Nakręcenie pierścieni (płaskich i spiralnych) (kl. I, II, III)                        -  15 min.
  5. Strzyżenie (kl. II, III)                                                                               - 35 min.

 

FRYZJERSTWO MĘSKIE:
      (na główce treningowej lub modelu, zakaz używania maszynki):

  1. Strzyżenie + modelowanie (kl. II, III)                                                      - 40 min.


W sprawdzianie udział wzięli uczniowie ZSZ CRRiMP w Bielawie oraz uczniowie innych szkół 
odbywających   przygotowanie zawodowe w zakładach fryzjerskich zrzeszonych 
w CRRiMP w Bielawie.

LISTA   UCZESTNIKÓW  SPRAWDZIANU
2 KWIETNIA 2011

PRACODAWCA

UCZNIOWIE

KLASA

Brzyski Tomasz

1.Kosiór Karolina
2.Bąba Sandra      
3.Kyrcz Aleksandra                                      

I
III
III

Froń Robert

1. Parcheta Natalia
2. Porzybót Małgorzata                             
3. Wisłowska Katarzyna

II
III
III

Pilarczyk Lucyna

1.Buława Natalia
2. Różalska Sandra

I
III

Trzeciak Halina


1. Gwizdała Paulina
2. Falkiewicz Katarzyna

II
II

Trzeciak Piotr

1. Pinkos Natalia

II

Buczek Barbara

1. Urbańska Maja

I

Buczyńska Jolanta

1. Piątek Kamil
2. Kuśnierska Agata
3. Urbańska Judyta

I
II
II

W sprawdzianie udział wzięło 15 osób.LAUREACI   SPRAWDZIANU   FRYZJERSKIEGO

I miejsce – uczennica klasy III ZSZ CRRiMP w Bielawie SANDRA RÓŻALSKA 
(szkoli się pod okiem Pani Lucyny Pilarczyk)II MIESJCE – uczennica klasy II ZSZ CRRiMP w Bielawie JUDYTA URBANIAK 
(szkoli się obecnie pod okiem Pani Jolanty Buczyńskiej, ale w roku ubiegłym jej mistrzem szkolącym była Pani Barbara Buczek),


WYRÓŻNIENIE WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I zdobył uczeń ZSZ CRRiMP KAMIL PIĄTEK
(szkoli się pod okiem Pani Jolanty Buczyńskiej).


Wszystkim uczestnikom sprawdzianu serdecznie gratulujemy umiejętności i zdolności.

 


FILM REKLAMOWY ZESPOŁU SZKÓŁ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH


11 marca br. podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyła się premiera filmu reklamowego szkoły rzemieślniczej założonej
i prowadzonej przez bielawski Cech. Film zrealizowany został w zakładach rzemieślniczych, u których uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie odbywają zajęcia praktyczne. Zachecamy wszystkich do obejrzenia filmiku, dostępnego pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=s8bNn_Uy4ng. W tym miejscu kierujemy serdeczne podziękowania dla firm, dzięki którym powstał film. DZIĘKUJEMY: Pani Ewie Andrzejewskiej PHUP "GEDRUT", Panu Romanowi Baran "BUD-MAL" Zakład Ogólnobudowlany, Pielęgnacja Zieleni, Panu Jakubowi Błaszczyk PPHU "AKSEL-PLUS" Sp.j., Panu Adamowi Bober Piekarstwo i cukiernictwo, Panu Zbigniewowi Dygas Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUH "UNIKON", Panu Robertowi Froń Fryzjerstwo "ROBERT", Panu Jerzemu Gawryckiemu Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Panu Andrzejowi Jaworskiemu Usługi Ogólnobudowlane "DACHY", Panu Michałowi Koremba PPHU "Edi-Junior", Panu Rafałowi Moczulskiemu "EKO-INSTAL-BUD", Panu Tomaszowi Orasińskiemu Auto Service Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa, Panu Kazimierzowi Rachowieckiemu Zakład Budowlano-Elektryczny, Pani Marii Sobczak Piekarnia - Cukiernia, Panu Markowi Strzeleckiemu BUDMAR Zakład ogólnobudowlany, Państwu Anna i Waldemar Wełna "Hotel pod Wielką Sową", Panu Mieczysławowi Wypych Producent Mebli łazienkowych ZPHU, Pani Sabinie Błaszczyk "Studio Monroe" Pani Alicji Chęcińskiej Firma Gastronomiczno-Handlowa "ALICJA".PROTEST RZEMIEŚLNIKÓW ZRZESZONYCH W BIELAWSKIM CECHU


11. marca br. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębiorczości
w Bielawie, Cech działając w imieniu bielawskiego środowiska rzemieślniczego, wyraził stanowczy sprzeciw wobec decyzji Rządu o ograniczeniu wydatków z Funduszu Pracy na wspomaganie pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych jest od lat uważane za najlepszą formę organizacji nauki zawodu, zarówno w systemie szkolnych, jak i pozaszkolnym. Obecnie trwają prace nad reformą kształcenia zawodowego – systemu, który w założeniach ma dużą szansę odbudować zniszczone kilka lat temu szkolnictwo zawodowe. Ograniczenie środków budżetowych z Funduszu Pracy na rok 2011 związany
z pokryciem kosztów dotyczących refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek opłacanych za pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego jest zdaniem całego środowiska rzemieślniczego z powiatu dzierżoniowskiego, jak i z całej Polski niczym innym, jak ograniczeniem możliwości pobierania nauki u pracodawcy. Należy pamiętać, że takie podejście Rządu związane z ograniczeniem wydatków na Fundusz Pracy (fundusz, który tworzą pracodawcy) skutkować będzie nie odbudową szkolnictwa zawodowego w Polsce, ale jego dalszym upadkiem. Kompletnie nie zrozumiałe jest to, że z jednej strony rząd wprowadza reformę oświaty, twierdząc, że odbudowa szkolnictwa zawodowego w Polsce jest dla kraju priorytetem, mówi się o stworzeniu dodatkowych zachęt m.in. finansowych dla pracodawców, a z drugiej strony ogranicza się środki na ten cel (wstrzymanie refundacji).

W obecnym stanie demograficznym niezwykle ważnym staje się zachęcenie młodzieży do nauki w zawodach rzemieślniczych i robotniczych oraz motywowanie właścicieli przedsiębiorstw do podejmowania dodatkowego zadania w postaci przekazywania wiedzy i umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem do zawodu. Problemem i dużym ryzykiem dla polskiej gospodarki, jest również fakt, że Niemcy chcąc pozyskać wykwalifikowaną kadrę fachowców, oferują młodzieży po szkole gimnazjalnej korzystne warunki zdobycia zawodu – zakwaterowanie, kurs języka niemieckiego oraz stypendium w wysokości min. 750 euro. W związku z powyższym oczywisty staje się fakt, że młody człowiek wybierze kształcenie zawodowe u naszych zagranicznych sąsiadów, a Polska pozostanie w najbliższych latach bez specjalistów. Stąd dziwi nas podejście polskiego Rządu do kształcenia zawodowego. Polska zamiast brać przykład z Niemców i zachęcać młodzież do pozostania w kraju, poprzez refundowanie stypendiów – blokuje możliwość kształcenia się młodych ludzi
w zakładach rzemieślniczych, poprzez wstrzymywanie refundacji z Funduszu Pracy.

Cech jako organ założycielski i prowadzący od 2003 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie jest przekonany, że utrzymanie dotychczasowych ograniczeń będzie w naszym rejonie przyczyną całkowitego wstrzymania naboru uczniów do klas I w roku szkolnym 2011/2012. I w tym miejscu należy zadać pytanie: co w takiej sytuacji poczną rodzice dzieci, które będą chciały uczyć się zawodu, a żaden zakład pracy nie przyjmie do siebie na praktykę ich dziecka, w związku z brakiem refundacji. Protest w sprawie wstrzymania refundacji dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników, został złożony na ręce uczestniczącego w obradach Walnego Zgromadzenia Członków CRRiMP
w Bielawie – Senatora Stanisława Jurcewicza oraz Władz Miasta Bielawa – Burmistrza Mariusza Pacha
i Przewodniczącego Rady Miasta Leszka Stróżyka. Pisemny protest skierowany został także do Elit Rządzących Państwem, jak i osób mających wpływ na politykę naszego kraju z prośbę o ponowne przeanalizowanie tak drastycznych decyzji w Funduszu Pracy, które tak naprawdę uderzają w pracodawców. Do protestu bielawskiego Cechu przyłączyła się także Izba Rzemieślnicza w Świdnicy oraz wiernie wspierająca środowisko rzemieślnicze – Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka, z oddziałem terenowym w Bielawie.

Cech, jako organizacja zrzeszająca pracodawców, jest przekonany, że tego typu działania doprowadzą do tego, że za kilka lat na rynku pracy zaistnieje brak kadry wykwalifikowanych robotników do wykonywania poszczególnych zawodów. Wynikiem tego będą utrudnienia w prowadzeniu małych firm, w tym zakładów rzemieślniczych, a w konsekwencji nastąpi ich likwidacja.

Zarówno Senator, jak i Władze Miasta Bielawa, zobowiązali się zająć popierające rzemieślników i wszystkich pracodawców stanowisko w tej sprawie, aby umożliwić realizację dotychczasowych form wsparcia pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. .Starszy Cechu otwiera Walne Zgromadzenie Członków Cechu.
Członkowie Cechu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.Przemowa Senatora Stanisława Jurcewicza po złożonym przez Cech proteście.Przemowa Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa Leszka Stróżyk
.
 

   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.