Menu Aktualności 2010

O nas
Aktualności
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Historia
Nauka Zawodu
Cennik
Współpraca
Kontakt


Cech na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Świdnicy


Świąteczne ozdoby, ręcznie malowane bombki, wyjątkowe prezenty, miód z własnej pasieki i wędzone szynki. To wszystko można było kupić na świątecznym jarmarku w Świdnicy. Jarmark otworzono 15. grudnia w samo południe. 34. wystawców z wielu zakątków Polski przyjechało na Jarmark Bożonarodzeniowy do Świdnicy. Wśród nich nie zabrakło Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Stoiska wystawnicze zajmowały aż trzy pierzeje Rynku. Na mieszkańców Świdnicy czekało mnóstwo atrakcji, a na dzieci domek św. Mikołaja, a w nim łakocie oraz niespodzianki. W drugi dzień jarmarku – 16. grudnia br. Cech pod patronatem Izby Rzemieślniczej ze Świdnicy prezentował produkty i wyroby bielawskich rzemieślników oraz przedsiębiorców. W domku bożonarodzeniowym Cechu oprócz możliwości kupna konfekcji pościelowej PWPUH „UNIKON” Zbigniewa Dygas, świątecznych obrusów wyprodukowanych przez PPHU „AKSEL-PLUS” Jakuba i Barbary Błaszczyk oraz stroików świątecznych pochodzących z „Galerii Kwiatów” Barbary Patelki, rozkoszować się można było smakiem wiejskiego chleba upieczonego w Piekarni Adama Bober, podanym do darmowej degustacji przez uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie wraz z pysznymi szynkami, kiełbasami, pasztetami i kabanosami pochodzącymi z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Jerzego Gawryckiego. Bardzo mroźne, późne popołudnie podgrzewały płynące w tle kolędy oraz rozdawany przez uczniów bielawskiej szkoły rzemieślniczej barszczyk czerwony ugotowany przez Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego. Na tym nie było końca rozkoszy dla podniebienia. W domku Cechu, mieszkańcy Świdnicy na osłodę wieczoru poczęstowani zostali świeżutkimi pączkami przygotowanymi w Cukierni Adolfa Szczerbień. Cech na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Świdnicy gościł, co prawda tylko jeden dzień, ale jesteśmy pewni, że pozostawiliśmy w pamięci mieszkańców bardzo miłe, iście świąteczne wspomnienia. Jesteśmy wdzięczni Władzom Miasta Świdnica, za możliwość prezentacji  w powiecie świdnickim produktów i wyrobów bielawskich przedsiębiorców oraz rzemieślników. Mamy nadzieję, że za rok ponownie dostaniemy taką możliwość.

Z życzeniami Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych
w imieniu rzemiosła bielawskiego Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka.

MIKOŁAJKI W ZESPOLE SZKÓŁ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BIELAWIE


8. grudnia br. do Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie zawitał Święty Mikołaj.  Zwyczajem Mikołajek jest składanie podarunków w formie niespodzianki. Dzień Świętego Mikołaja jest dniem pełnym radości przede wszystkim dla dzieci, choć i dorośli lubią obdarowywać się tego dnia upominkami. Żeby tradycji stało się zadość, dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP przygotowano wiele niespodzianek. Nie lada atrakcją był występ młodzieżowego zespołu muzyczno-tanecznego „Drużyna Świętego Mikołaja”. Rozstrzygnięty został konkurs na wykonanie przez uczniów szkoły rzemieślniczej kartek świątecznych pod czujnym okiem Pani Jadwigi Kowalskiej. Najładniejszą kartkę decyzją jury wykonała własnoręcznie uczennica klasy II A – Aneta Gądek, i tym samym zajęła I miejsce. II miejsce zdobyła również uczennica klasy II B – Lachowicz Dagmara, a na III miejscu uplasowała się Patrycja Śleziak z klasy I. Dzięki zaangażowaniu samorządu uczniowskiego ZSZ CRRiMP zorganizowano międzyklasowy konkurs na piosenkę/wiersz o Mikołaju oraz konkurs na podobiznę Mikołaja. Uczniowie w realizacji konkursów uczniowie, wykazali się bardzo dużą oryginalnością, przykładem może być chociażby stworzony przez klasę II A żywy Święty Mikołaj.  Bezapelacyjnie w obu konkursach zwyciężyli uczniowie klasy II B, wykazując pełen profesjonalizm i perfekcjonizm w powierzonych grupom zadaniach. Wśród wszystkich uczestników szkolnej zabawy mikołajkowej przeprowadzono loterię fantową, z bożonarodzeniową niespodzianką. Zwieńczeniem Mikołajek w Zespole Szkół CRR było wręczenie przez Panią Mikołajową drobnych słodkich upominków dla wszystkich uczestników imprezy, dodatkowo „wybrani uczniowie”, zostali obdarowani rózgami.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


W Dniu Edukacji Narodowej Cech Rzemiosł Różnych
składa serdeczne życzenia i podziękowania
Dyrektorowi Szkoły, Nauczycielom i Pracownikom
Zespołu Szkół CRR w Bielawie

za opiekę, nauczanie i wychowanie młodych ludzi.
Jesteśmy wdzięczni za wszystkie chwile wspólnie spędzone,
za przekazywanie wiedzy, wskazywanie perspektyw i wspieranie w trudnych chwilach.
 Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania charakterów młodych ludzi,
 Abyście uczyli ich kierowania się w życiu tylko dobrem.
Potrzebne są im wzorce. I Wy drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,
Jesteście takimi wzorcami.
Dziękujemy za trud włożony w edukację przyszłych czeladników ZSZ i słuchaczy ULO
 Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.
Życzymy Wam samych radości i sukcesów w pracy zawodowej i wżyciu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku

   Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki
Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka


Uroczystość wręczenia dyplomów mistrzowskich i czeladniczych


8 października w Zespole Szkół Zawodowych CRRiMP w Bielawie odbyła się uroczystość, w czasie której dokonano mianowania rzemieślników na mistrzów i czeladników, a uczniowie klasy pierwszej ZSZ CRRiMP złożyli ślubowanie. W obecności Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Świdnicy – p. Małgorzaty Lucińskiej, Zarządu Cechu, oraz przedstawicieli władz Miasta, Prezes Izby Rzemieślniczej w Świdnicy i zarazem Starszy Cechu w Bielawie - Kazimierz Rachowiecki Szablą im. J. Kilińskiego (najwyższym odznaczeniem w rzemiośle) mianował na mistrzów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dwóch rzemieślników – Pana Tomasza Czubatego
Pana Piotra Obacz.


Wśród absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej dyplomy czeladnicze odebrało 22 młodych rzemieślników – w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, murarz, elektromechanik, stolarz, lakiernik, cukiernik i fotograf.


W gronie mianowanych znaleźli się także najlepsi, którzy egzamin czeladniczy zdali z wyróżnieniem: na ocenę celującą i bardzo dobrą. Na szczególne gratulacje zasługuje uczeń Pana Tomasza Orasińskiego – Adrian Pelc – młody czeladnik w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, który egzamin czeladniczy zdał na ocenę celującą.


Gratulacje należą się także czeladnikom, którzy egzamin zdali na ocenę bardzo dobrą: Rafał Łużyński (murarz), Damian Nowak, Sebastian Bąba i Rafał Pawłowski (mechanicy), Rafał Wieczniak i Michał Trendak (elektrycy), Damian Borowczyk (monter instalacji i urządzeń sanitarnych).  Wyróżnieni w dowód uznania otrzymali ozdobne dyplomy ufundowane przez Cech, które wręczyli dyrektor Biura Cechu mgr Katarzyna Wierzbicka wraz ze Starszym Cechu Kazimierzem Rachowieckim.
Druga część uroczystości, prowadzona przez dyrektor szkoły mgr Marię Tomsię,  to ślubowanie uczniów klasy pierwszej, którego  świadkami byli goście obecni na mianowaniu mistrzów i czeladników. Na sztandar – symbol tradycji i chluby szkoły, uczniowie ślubowali wytrwałość w zdobywaniu wiedzy i krzewienie ideałów dobra, piękna i sprawiedliwości, szacunek wobec nauczycieli i pracodawców oraz dbanie o dobre imię i rozwój Rzemiosła Polskiego.
Potwierdzeniem złożonego przyrzeczenia był własnoręczny podpis na kartach kroniki szkoły, które ubarwią  również fotografie z uroczystości.


W ten sposób wzbogaciliśmy tradycje Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP oraz bielawskiego Cechu. Wszystkim młodym mistrzom i czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych, a uczniom klas I, z powodu trafnego wyboru, jakim jest nauka wybranego fachu w Zasadniczej Szkole Zawodowej CRRiMP w Bielawie.

PODZIĘKOWANIE DLA WŁADZ MIASTA BIELAWA


PODZIĘKOWANIA
DLA
Panów Burmistrzów Miasta Bielawa
Ryszarda Dźwiniel, Mariusza Pach i Andrzeja Hordyj
oraz Pana Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa
Leszka Stróżyk
Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
oraz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie,
Składa serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę,
życzliwość i okazałą pomoc w mijającej kadencji. 
Szczególne podziękowania składamy za zaufanie i ciepłą atmosferę
naszych kontaktów, w których dobro uczniów Zespołu Szkół
Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, było zawsze wartością nadrzędną.
Trudno byłoby myśleć o realizacji wielu naszych zamierzeń bez Państwa wsparcia.
Dzięki Waszej pomocy, będziemy mogli jeszcze lepiej służyć bielawskiej społeczności.
Państwa osobiste zaangażowanie, otwartość i życzliwość
traktujemy, jako wyraz dobrej współpracy z Cechem.
Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca,
będzie równie udana i owocna, jak dotychczas.
Życzymy Państwu pasma sukcesów zawodowych, satysfakcji wypływającej
z pracy zawodowej oraz pomyślności w realizacji zamierzeń.

                                   Za rzemiosło bielawskie

Dyrektor Biura Cechu                                   Starszy Cechu
    Katarzyna Wierzbicka                           Kazimierz Rachowiecki


JUBILEUSZ 25-LECIA BIELAWSKIEGO CECHU


Rok 2010, jest rokiem jubileuszowym organizacji bielawskich rzemieślników. 25 lat temu, w dniu 1 maja 1985 roku, zawiązał się Komitet Założycielski złożony z rzemieślników działających na terenie Bielawy, którego celem było powołanie do życia własnej organizacji społeczno-samorządowej.
Jubileusz 25-lecia Cechu uczczono 18 września 2010 roku biesiadą w Leśniczówce „Kamień” w Bielawie.
Na uroczystość licznie przybyli goście zaproszeni, w tym Władze Izby w Świdnicy, Przedstawiciele Cechu
w Dzierżoniowie i w Świdnicy, Honorowi Członkowie Cechu, Władze Miasta Bielawa, rzemieślnicy zrzeszeni
w Cechu, pracownicy Cechu i Zespołu Szkół CRR oraz niezliczeni przyjaciele naszej organizacji. Podczas uroczystości  szczególnie zasłużonym Członkom Cechu oraz pracownikom Zespołu Szkół CRR w Bielawie, wręczono odznaczenia. Sudecką Odznakę Rzemiosła otrzymali: Pani Alina Serafin – asystent Dyrektora Szkoły i Pan Wiesław Bełz – nasz stolarz, Honorową Odznaką Rzemiosła odznaczono: Pani Halinę Trzeciak – naszą fryzjerką oraz Pan Marka Strzeleckiego – Podstarszego Cechu i przedstawiciela branży budowlanej. Srebrną Odznakę za Szkolenie uczniów w rzemiośle wręczono: Pani Lucynie Pilarczyk – naszej fryzjerce, Pani Jadwidze Łakomskiej – nauczycielce języka polskiego oraz Panu Bogdanowi Horanin – nauczycielowi historii. Pani Barbara Buczek, która od samego początku jest Członkiem bielawskiego Cechu odznaczona została Srebrnym Medalem im. J. Kilińskiego. Odznaki wręczono także Honorowym Członkom Cechu: Ignacemu Zachowskiemu, Januszowi Cąber i Wiesławowi Baran. Wśród nas zabrakło jeszcze jednego Honorowego Członka Cechu – Zbigniewa Dragana, nad czym ubolewaliśmy, ale przy najbliższej okazji i Pan Dragan otrzyma swoją odznakę. Część oficjalną jubileuszu zakończono podziękowaniami dla Władz Miasta Bielawa, za bardzo dobrą współpracę i dobre stosunki Cechu i Miasta.
Cech zdaje sobie sprawę z tego, że przed nim kolejne wyzwania, ale działając wspólnie i aktywnie, poradzimy sobie z niejednym problemem. Dlatego pragniemy gorąco podziękować tym wszystkim osobom, które czynnie uczestniczą w życiu Cechu i dbają o rozwój naszej szkoły.


ROK SZKOLNY 2010/2011


Rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie rozpoczął z 85 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP (4 klasy) oraz 55 słuchaczami Dwuletniego Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych CRRiMP (I i II rok).

 

POŻEGNANIE I PRZYWITANIE


18. czerwca nastąpiło uroczyste pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie
Pani Haliny Czarnackiej.
W tym dniu, nastąpiło również przywitanie nowego Dyrektora Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych
w Bielawie – Pani Marii Tomsia.Od lewej: Pani Halina Czarnacka – były Dyrektor szkoły, Podstarszy Cechu – Pan Marek Strzelecki,
Pani Maria Tomsia – obowiązki Dyrektora szkoły pełnić będzie od 1 lipca br., Członek Zarządu Cechu – Pani Barbara Buczek
.


WIZYTA CECHU W DECIN


20. maja przedstawiciele Cechu (Starszy Cechu – Kazimierz Rachowiecki, Członek Cechu – Ryszard Rzońca, Dyrektor Biura Cechu – Katarzyna Wierzbicka) i Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych (Asystent Dyrektora Szkoły – Alina Serafin) pojechali do czeskiego Decin. W Decin prowadzona jest szkoła rzemieślnicza, uczniowie doświadczenie zawodowe zdobywają na warsztatach szkolnych, a nie tak jak nasi uczniowie – w zakładach rzemieślniczych. Wizyta w Decin podyktowana była perspektywą współpracy obu szkół, a w przyszłości wymianą uczniów ZSZ CRRiMP w Bielawie, z uczniami szkoły rzemieślniczej z Decin. 

POŻEGNANIE PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW DWULETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH CRRiMP


17. maja br. w otoczeniu grona pedagogicznego, przedstawicieli rzemiosła, pracowników Cechu i szkoły oraz Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa, miało miejsce uroczyste pożegnanie pierwszych absolwentów Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CRRiMP w Bielawie.
Uzupełniające LO przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych swoją działalność na lokalnym rynku edukacyjnym rozpoczęło w 2008 roku, z inicjatywy zrzeszonych w bielawskim Cechu rzemieślników. Początkowo na liście słuchaczy było 38. osób. Większości uczniom ciężko było pogodzić obowiązki rodzinne
i zawodowe, z obowiązkami związanymi z nauką w szkole średniej, przygotowującej do matury. W trakcie dwóch lat nauki, większość uczniów zrezygnowało, ale ostatecznie edukację w ULO ukończyło jedenaście osób, z tego siódemka przystąpiła do egzaminu maturalnego.
Cech jako organ założycielski i prowadzący Zespół Szkół CRR w Bielawie, jest dumny z całej jedenastki za to, że zdobyła w sobie tyle sił i wytrwałości, ażeby ukończyć szkołę i zdobyć średnie wykształcenie. „Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić, a najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać drugiemu człowiekowi jest wiedza”. Tą właśnie wiedzę, przez okres dwóch lat przekazywali naszym pierwszym absolwentom wykwalifikowani nauczyciele z nadzieją, że po zamknięciu rozdziału, związanego ze zdobyciem wykształcenia średniego, wkroczą w nowy rozdział z wiarą, że warto śmiało iść do przodu, poszerzając swoją wiedzę.
Serdecznie gratulujemy wszystkim pierwszym absolwentom ULO i życzymy dalszych sukcesów.

Pierwsza Absolwentka ULO Anna HyrlikSłodka niespodzianka dla naszych Absolwentów

OBOWIĄZKOWY SPRAWDZIAN FRYZJERSKI


17 KWIECIEŃ 2010 ROK
godz. 14:30 Sala gimnastyczna ZSZ CRRiMP w Bielawie

Zakres problematyki sprawdzianu obejmował następujące czynności fryzjerskie i czas wykonania:

FRYZJERSTWO DAMSKIE:

  1. Uczesanie fryzury fantazyjnej na główce treningowej (kl. I, II, III)        -  30 min.
  2. Nakręcenie trwałej ondulacji ( techniki po 5 wałków) (kl. III)                 -  7 min.
  3. Wyciskanie fal na mokro (kl. I, II, III)                                                     - 30 min.
  4. Nakręcenie pierścieni (płaskich i spiralnych) (kl. I, II, III)                       -  15 min.
  5. Strzyżenie na główce (kl. II, III)                                                             -  30 min.
  6. Fryzura dzienna modelowana (kl. II, III)                                                -  30 min.

 

FRYZJERSTWO MĘSKIE:

  1. Strzyżenie fryzury klasycznej (kl. II, III)                                                   -  30 min.
  2. Uczesanie fryzury klasycznej (kl.  II, III)                                                  -  15 min.
  3. Uczesanie fryzury użytkowej            (kl. II, III)                                        -  15 min.

 

W sprawdzianie udział wzięli uczniowie ZSZ CRRiMP w Bielawie oraz uczniowie innych szkół
odbywających   przygotowanie zawodowe w zakładach fryzjerskich zrzeszonych
w CRRiMP w Bielawie.

LISTA   UCZESTNIKÓW  SPRAWDZIANU
17 KWIECIEŃ 2010


PRACODAWCA

UCZNIOWIE

KLASA

Brzyski Tomasz

1. Bąba Sandra
2. Kyrcz Aleksandra            

II                                             II                                                       

Ciszek Ewa

1.Rogulski Dawid
2. Drygas Agata

III                                                    III

Froń Robert

1. Parcheta Natalia
1. Porzybót Małgorzata
2. Wisłowska Katarzyna

I                                                     II
II

Mastalerz Stanisława

1. Kurc Agata

III

Mielnik-Kondej Weronika

1. Kociszewska Anna
2. Guzdek Magdalena

III                                                     III

Pilarczyk Lucyna

1. Różalska Sandra

II

Trzeciak Halina

1. Gwizdała Paulina
2. Falkiewicz Katarzyna
1. Fiema Mariola

I
I
III

Trzeciak Piotr

1. Pinkos Natalia

II

Buczek Barbara

1.Urbaniak Judyta

I

Buczyńska Jolanta

1.Kuśnierska Agata

I

W SPRAWDZIANIE UDZIAŁ WZIĘŁO 17 OSÓB
Od lewej: Robert Froń, Lucyna Pilarczyk, Jolanta Buczyńska, Barbara Buczek,
Piotr Trzeciak, Ewa Ciszek i Dorota Brzyska.
Skład Komisji: Hanna Łaszczewska, Ewa Kordecka i Zyta Łysoniak.Kilka cennych rad od Komisji


NASI UCZNIOWIE PRZY PRACY:Sandra Różalska – uczennica klasy IIDawid Rogulski – uczeń klasy III


LAUREACI   SPRAWDZIANU   FRYZJERSKIEGO

I miejsce – uczennica klasy II ZSZ CRRiMP w Bielawie SANDRA RÓŻALSKA
(szkoli się pod okiem Pani Lucyny Pilarczyk)
II MIESJCE – uczennica klasy III ZSZ CRRiMP w Bielawie AGATA KURC
(szkoli się pod okiem Pani Stanisławy Mastalerz)Dyplom i nagrodę odbiera Agata Kurc.


Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków CRRiMP w Bielawie


Uchwałą Zarządu nr 1/2010 z dnia 05.01.2010
ustalono termin Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków Cechu
na 26 marca 2010 roku w siedzibie ZSZ CRRiMP przy ul. Polnej 2 w Bielawie
na godz. 12:00 – pierwszy termin, 12:15 – drugi termin.Od prawej: Dyr. Biura Cechu – Katarzyna Wierzbicka, Podstarszy Cechu – Marek Strzelecki, Członkowie Cechu – Dariusz Sidorczyk i Tomasz Orasiński oraz Wice Prezes Izby w Świdnicy – Jerzy Kirklo.Od prawej: Krzysztof Adamek, Andrzej Wierzbicki, Piotr Burski, Stanisław Skowronek, Rafał Szozda, Barbara Buczek

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków CRRiMP w Bielawie wybrano nowe władze cechowe na lata 2010 – 2014.

ZARZĄD CECHU
Starszym Cechu trzecią kadencję będzie pełnił Kazimierz Rachowiecki. Podstarszym Cechu (drugą kadencję) został Marek Strzelecki. Na Członków Cechu wybrano: Barbarę Buczek, Andrzeja Jaworskiego i Romana Baran.

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczącym Komisji został Wiesław Bełz. Funkcję członków pełnić będą: Lucyna Pilarczyk oraz Ryszard Rzońca.

KOLEŻEŃSKI SĄD CECHOWY
Przewodniczącym Sądu został Tomasz Orasiński. Funkcję Członków pełnić przez kolejne cztery lata będą: Dariusz Sidorczyk i Krzysztof Adamek.

 

Msza Święta za Rzemiosło, Rzemieślników, Przedsiębiorców i Kupców


ŚWIĘCENIE SZTANDARU
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
oraz Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

Podczas uroczystej mszy, która została odprawiona w niedzielę 14 marca 2010 roku w Kościele pw. Bożego Ciała w Bielawie, poświęcono sztandar bielawskiego Cechu i działającego przy niej Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych. Na mszy koncelebrowanej przez duszpasterza świata pracy, proboszcza parafii Bożego Ciała i księdza rekolekcjonistę, modlili się wspólnie rzemieślnicy ze Świdnicy, Dzierżoniowa, Ząbkowic Śląskich, Wrocławia i Sycowa oraz przedstawiciele władz Bielawy. Po homilii ks. Bagiński poświęcił sztandar i przekazał go przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Następnie Starszy Cechu przekazał go pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Członkowie uczniowskiego pocztu złożyli w imieniu wszystkich uczniów ZS CRR uroczyste ślubowanie na swój nowy sztandar.


ŚLUBOWANIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CRR W BIELAWIE:

„My, uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych ślubujemy:
Sztandaru tego strzec; pracą i nauką służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi;
wyrabiać w sobie silną wolę, odwagę i prawdomówność;
dbać o dobre imię Szkoły i Cechu,
szanować nauczycieli, pracodawców i wychowawców;
godnie reprezentować Szkołę i Cech
swoimi umiejętnościami, rzetelną nauką, sumienną pracą i wzorowym zachowaniem.

Ślubujemy!!!

Tak nam dopomóż Bóg”.

 

Starszyzna Cechu (Barbara Buczek, Kazimierz Rachowiecki i Lucyna Pilarczyk) w skupieniu wysłuchuje ślubowania głoszonego przez uczniów Zespołu Szkół CRR w Bielawie (Paulinę Potocką, Piotra Ostojskiego i Milenę Szubińską).Po uroczystej mszy poświęconej rzemieślnikom, kupcom i przedsiębiorcom, połączonej ze święceniem sztandaru, nastąpiło przybicie pamiątkowych „gwoździ” na drzewcu sztandaru. Jako pierwszy „gwóźdź” przybił Prezes Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu – Pan Zbigniew Ładziński


W imieniu wszystkich rzemieślników i przedsiębiorców zrzeszonych w bielawskim Cechu, „gwóźdź” przybił także Prezes Izby Rzemieślniczej w Świdnicy i jednocześnie Starszy Cechu w Bielawie – Pan Kazimierz Rachowiecki.


Pod czujnym okiem Starszego Cechu „gwoździe” pamiątkowe przybili również:
Burmistrz Miasta Bielawa – Pan Ryszard Dźwiniel


i Przewodniczący Rady Miasta Bielawa – Pan Leszek Stróżyk.

 

Wizyta Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych z Gostynia


Dnia 9 lutego 2010 roku mieliśmy zaszczyt gościć w siedzibie CRRiMP w Bielawie delegację Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych z Gostynia. Cech z Gostynia działalność rzemieślniczą prowadzi od 1953 roku, zrzeszając 220 zakładów rzemieślniczych. Gostyńscy rzemieślnicy planują na wzór bielawskiego Cechu otworzyć Szkołę Cechową, w związku z tym zostali od A do Z zapoznani ze wszystkimi obowiązującymi procedurami, uzyskali cenne wskazówki oraz „namacalnie” przekonali się jak funkcjonuje prowadzona przez nas placówka oświatowa (Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP oraz Uzupełniające Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych). Na zdjęciu 7 Członków Zarządu z Gostynia oraz przedstawiciele Cechu w Bielawie i ZSZ CRRiMP w Bielawie.

   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.