Menu Aktualności 2009

O nas
Aktualności
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Historia
Nauka Zawodu
Cennik
Współpraca
Kontakt


Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową


18 grudnia 2009 roku w siedzibie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie przy ul. Polnej 2, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej techniką dowolną. Do konkursu, zgłoszonych zostało 7 prac. Komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała, że I miejsce zajęła szopka wykonana przez 10-letnią Kamilę Czerwińską z Bielawy, II miejsce Rodzina Państwa Wierzbickich z Bielawy, natomiast III laureatem została najmłodsza uczestniczka konkursu 4,5-letnia Lena Hyrlik z Bielawy. Ponieważ konkurs na szopkę, był pierwszym w historii Cechu organizowanym konkursem zdecydowano, że wszystkie prace zostaną nagrodzone za swoją niepowtarzalność i oryginalność. I wyróżnienie zdobyła szopka Angeliki Koszil uczennicy ZSZ CRRiMP w Bielawie, II wyróżnienie Dagmara Lachowicz i Agata Kuśnierska z ZSZ CRRiMP w Bielawie, III wyróżnienie uczniowie Kl. I-II GUZ z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Piławy Górnej, a IV wyróżnienie otrzymała Pani Bożena Zakrzewska z Bielawy. Nagrodzone Szopki Bożonarodzeniowe od 22 grudnia 2009 roku można podziwiać w Parafii Bożego Ciała w Bielawie. Inicjatywa zorganizowania przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie konkursu pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Bielawa oraz Parafii: Bożego Ciała i Ducha Świętego z Bielawy jest wyrazem dobrej współpracy, ale przede wszystkim okazaniem serca i dobra drugiemu człowiekowi. W przyszłości jeszcze nie raz, mieszkańcy Bielawy i okolic spotkają się z podobnymi inicjatywami ze strony Cechu. 

Sztandar Cechu i Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie


14 października 2009 roku podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej CRRiMP, Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki oraz Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, w imieniu Cechu wręczyli 7 Sudeckich Odznak Rzemiosła dla nauczycieli, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu i działalności Bielawskiego Cechu. Sudecką Odznakę Rzemiosła otrzymali: Aldona Rak, Bożena Przestrzelska, Danuta Łuszczki, Dorota Adamczyk, Ireneusz Maławski, Janusz Weigelt oraz Ireneusz Furtak.
Przyznanie Sudeckiej odznaki Rzemiosła


14 października 2009 roku podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej CRRiMP, Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki oraz Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, w imieniu Cechu wręczyli 7 Sudeckich Odznak Rzemiosła dla nauczycieli, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu i działalności Bielawskiego Cechu. Sudecką Odznakę Rzemiosła otrzymali: Aldona Rak, Bożena Przestrzelska, Danuta Łuszczki, Dorota Adamczyk, Ireneusz Maławski, Janusz Weigelt oraz Ireneusz Furtak. Uroczystość wręczenia dyplomów mistrzowskich i czeladniczych


Cech rok w rok przyczynia się do zdobycia przez gro rzemieślników tytułów mistrzowskich, a przez absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej-tytułów czeladniczych. W 2009 roku poprzez Cech, siedmiu rzemieślników zdało pozytywnie egzaminy mistrzowskie i uzyskało tytuł mistrza w zawodach: murarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i elektryk. Wśród absolwentów ZSZ CRRiMP w Bielawie dyplomy czeladnicze odebrało 27 młodych rzemieślników - w zawodach: stolarz, blacharz samochodowy, monter instalacji sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, elektryk, fryzjer, piekarz i lakiernik.
W związku z powyższym w Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego Ratusza dnia 10 października 2009 r. 3. mistrzów z Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz 27 czeladników z Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie odebrało świadectwa potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe. Ta wzniosła i ważna uroczystość stanie się od tego roku kolejną tradycją Bielawskiego Cechu. Zdolni, młodzi absolwenci szkół zawodowych przez dwa lub trzy lata nauki pod czujnym okiem swoich mistrzów zgłębiali krok po kroku tajniki wybranego zawodu.
Prezes Izby Rzemieślniczej w Świdnicy i zarazem Starszy Cechu w Bielawie Kazimierz Rachowiecki i były Starszy Cechu w Dzierżoniowie Zbigniew Chmura, najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym, jakim jest szabla Kilińskiego mianowali mistrzów i młodych rzemieślników, nadając im tytuły zawodowe. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością władze miasta Bielawy i Dzierżoniowa oraz przedstawiciele Cechów, władze szkół, pracodawcy i ich uczniowie.


Msza Święta za rzemieślników i kupców


27 września 2009 rzemieślnicy, kupcy, członkowie Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej, grono pedagogiczne szkół rzemieślniczych wraz z uczniami oraz pracownicy organizacji rzemieślniczych z rejonu działania Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy spotkali się na uroczystej Mszy Św. w Katedrze Świdnickiej, by wspólnie modlić się w intencji rzemiosła, kupiectwa i nowego roku szkolnego. Wspólne przeżycie Eucharystii w otoczeniu sztandaru Izby i sztandarów cechowych oraz innych insygniów rzemieślniczych, śpiew chóru katedralnego – stworzyły niepowtarzalny klimat i nastrój tej przepięknej uroczystości, dając wyraz wspólnoty i integracji społeczności rzemieślniczej. We mszy świętej uczestniczyli także przedstawiciele powiatowych i gminnych władz lokalnych. Mszę odprawił Ks. Prałat Jan Bagiński – duszpasterz Świdnickiej Izby Rzemieślniczej, a uświetnił homilią Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu J.M. ks. prof. PWT dr hab. Waldemar Irek.Patronat nad Domem Dziecka w Pieszycach


„Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście,
by samemu być szczęśliwym”

            W 2009 roku Starszy Cechu – Kazimierz Rachowiecki  podczas roboczych spotkań z Przewodniczącym Rady Miejskiej i z-cą Burmistrza, w imieniu wszystkich rzemieślników,  kupców oraz Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej przedstawił inicjatywę, którą Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy poprzez podległe jej Cechy  planuje realizować. Inicjatywa, która od br. stanie się tradycją Cechu w Bielawie, ma na celu pozyskanie od Urzędu Miasta w Bielawie lokalu mieszkaniowego do remontu.
W tym roku rzemieślnicy zrzeszeni w bielawskim Cechu, bezpłatnie przystosowali obiekt do użytku, a ich uczniowie w ramach egzaminów czeladniczych wykonali prace remontowe, sponsorzy ufundowali meble i pozostałe wyposażenie mieszkania. Dzięki tej inicjatywie, wychowankowi Domu Dziecka w Pieszycach, mieszkańcowi Bielawy – Krzysztofowi Adamskiemu, podczas tegorocznych Dni Bielawy uroczyście wręczono klucze do własnego mieszkania.
Cech Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie swoją inicjatywę traktuje jako bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Jest to przykład dobrej współpracy rzemieślników, którą należy promować i wspierać. W związku z powyższym Prezes Izby Rzemieślniczej w Świdnicy zwrócił się z apelem do Prezesów Izb Rzemieślniczych w całej Polsce o przejęcie patronatu nad wychowankami Domów Dziecka i przystąpienia do realizacji podobnych szczytnych celów, aby osoby pokrzywdzone przez los znalazły swój dom i swoje miejsce pośród nas. (fotografia  autorstwa Rzecznika Prasowego UM Bielawa, mieszkanie wychowanka Domu Dziecka – na zdj. od prawej: z-ca Burmistrza Miasta Bielawa Mariusz Pach, Krzysztof Adamski, Starszy Cechu w Bielawie Kazimierz Rachowiecki, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, Przewodniczący Rady Miasta Leszek Stróżyk).
W związku z wprowadzeniem tradycji w działalność charytatywną Cechu, Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie podjęło Uchwałę nr 5/2009 z dnia 25.06.2009 roku w sprawie objęcia patronatu nad wychowankami Domu Dziecka w Pieszycach - będącymi mieszkańcami Bielawy. Uchwałę podjęto, aby co roku pozyskać mieszkanie dla wychowanka Domu Dziecka i przystosować je do zamieszkania.X Festyn Parafialny


Rzemieślnicy i kupcy zrzeszeni w Bielawskim Cechu, co roku wspomagają organizację Festynów Parafialnych. Tak też miało miejsce 14.06.2009 roku podczas X Parafialnego Festynu Przedwakacyjnego na rzecz letniego wypoczynku dzieci. Rzemieślnicy, nie tylko okazali serce, życzliwość, ale także podzielili się swoim dobrem.
   
 

Copyright © 2009 Kurs Wszelkie prawa zastrzeżone.